πŸ”ΆοΈπŸ”ΆοΈπŸ”ΆοΈInfo & Pics Coming Soon πŸ”ΆοΈπŸ”ΆοΈ β€‹β€‹Phone # 712-542-0911β€‹πŸ”ΆοΈπŸ”ΆοΈπŸ”ΆοΈ


Orrin

Grade Gelding
around 15hh
9 year oldCole

Grade Gelding
around 14.1hh
​6 Years Old.


Fisher


Grade Gelding
around 14.2hh
​8 Years Old


Weston

Grade Gelding
​around 15.3hh
​4 Years Old


PeppermintGrade Pony Gelding around 36" Tall
​5 Years OldGrade Gelding
around 15.1hh
​4 Years Old.
β€‹πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’
Hermanson / Kist Spring Sale in Mandan, ND
On March 19, 20, 2021
πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’


Tell

Grade Gelding
around 15hh
​8 Years Old.Zane

Grade Gelding
around 15hh
​8 Years Old.


Jesse


Grade  Gelding
around 16.1hh
8 Years Old.
πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·
πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·πŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·οΈπŸ”·Bud


Grade Gelding
around 16hh
​8 Years Old.


Bo


Grade Gelding
around 15.2hh
6 Years Old.


Ace


Grade Gelding
around 15.1hh
12 Years Old.
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX
Lot # XXX


Mz Bueno Magic
​" Handy "


​ Registered AQHA & FQHA
Gelding
around 15hh
5 Years OldJax


Grade Gelding
around 15hh
​3 Years Old.


Russ


Grade Gelding
around 15hh
3 Years Old.


Joe


Grade Gelding
around 14.1hh
4 Years Old.


Brooks


Grade Gelding
around 15.3hh
​6 Years Old


Elmer


Grade Gelding
around 14.2hh
​6 Years Old


Axel


Grade  Pony Gelding
around 42" tall
​8 Years Old


Steve


Grade Gelding
around 14.1hh
​4 Years Old